ماست لاکتیویا پر چرب 1500 گرمی کاله

+
وزن
1500 گرم
میزان چربی
پر چرب
درصد چربی
4/5%
طعم
ساده
ویتامین
شماره پروانه بهداشت
49/10684
نوع ماست
لاکتیویا
ارزش غذایی
هر سهم ماسا پاستوریزه همزده پرچرب : 225 گرم
انرژی : 177 گرم
قند : 0 گرم
چربی : 10 گرم
نمک : 0/3 گرم
اسیدهای چرب ترانس : 0/09گرم

در حال پردازش اطلاعات در حال پردازش ...