کنسرو رب گوجه فرنگی 800 گرمی گلنوش

+

گلنوش طی سال های پیاپی بعنوان واحد نمونه کیفیت سازمان ملی استاندارد، پنج سال متوالی واحد نمونه صادرات و همچنین مفتخر به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان گردیده است . برای تهیه کنسرو رب گوجهفرنگی از گوجهفرنگی های تازه ، دستچین و مرغوب استفاده میشود و گوجه فرنگیها پس از شستشو، جداسازی و ضدعفونی وارد سیستمهای فیلتراسیون پیشرفته میشود، آب گوجهفرنگی صاف شده داخل سیستمهای تحت خلا و در دمای 70 درجه سلسیوس تغلیظ و تبدیل به رب گوجه فرنگی میگردد که با این روش تمامی خواص غذایی و رنگ مطلوب محصول حفظ میگردد که مزیت اصلی رب صنعتی نسبت به رب خانگی در همین موضوع خلاصه می شود. محصول نهایی بعداز پاستوریزاسیون داخل ظروف استریل پر شده و پس از عملیات استریلیزاسیون بسته بندی میگردد.

وزن
500 گرم
درآسان باز شو
در حال پردازش اطلاعات در حال پردازش ...