نان همبرگری دو عددی فرهنگ شهر اسماعیلی

+

این محصول شامل آرد گندم،شکر،روغن گیاهی، نمک یک در صد،خمیر مایه، بهبود دهنده، آب می باشد.

نوع
همبرگری
در حال پردازش اطلاعات در حال پردازش ...