رسوب گیر سماور نرمک

+

با پودر رسوب گیر سماور نرمک رسوب و جرم ظروف خود را کاملا از بین ببرید. محتویات یک بسته را در ظروف دارای جرم ریخته و ظرف را تا نیمه از اب ۶۰ درجه پرنمایید ‏.‏ سپس بر روی حرارت متوسط به مدت ۲۰ الی ۳۰ دقیقه قرار دهید تا جرم ظرف کاملا پاک شود بعد از پاک شدن رسوبات ظرف را با اب تمیز شستشو دهید‏.‏ در صورتی که حجم جرم و رسوب زیاد است می توانید از دو بسته پودر استفاده نمایید‏.‏

سایر توضیحات
این جرمگیر مخصوص سماور میباشد ، دور از دسترس اطفال قرار گیرد&
در حال پردازش اطلاعات در حال پردازش ...