فویل آلومینیومی 3 متری ضخیم پیلگون

+
طول
3 متر
عرض
60 سانتی متر
تیغ اره ای
قابل استفاده در مایکروور
در حال پردازش اطلاعات در حال پردازش ...