محافظ غذا (سلفون )40 سانتی آنی

+

محافظ آنی با تکنولوژی تنفس پذیری،بدون تبادل بو،بخار آب و گاز کربنیک را خارج و اکسیژن را جذب می نماید و باعث 3 برابر ماندگاری و تازگی بیشتر مواد غذایی می شود.

طول
10 متر
عرض
40 سانتی متر
تیغ اره ای
قابل استفاده در مایکروور
در حال پردازش اطلاعات در حال پردازش ...